Міжбюджетні трансферти

Заплановано на рік

682 506,0 тис. грн.

Виконано за I півріччя

331 204,1 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Реверсна дотація  326 243,3 163 121,4 50,00 326243300.00 163121400.00 50
2 Інші дотації з місцевого бюджету 321 659,7 155 092,9 48,22 321659715.00 155092949.00 48.22
3 Інші субвенції з місцевого бюджету 21 456,0 989,8 4,61 21455967.00 989784.00 4.61
4 Субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 12 000,0 12 000,0 100,00 12000000.00 12000000.00 100
5 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку 1 147,0 0,0 0,00 1147000.00 0.00 0
Всього 682 506,0 331 204,1 48,53