Економічна діяльність

Заплановано на рік

2 062 570,3 тис. грн.

Виконано за I півріччя

626 849,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Здійснення заходів із землеустрою 3 890,6 20,8 0,53 3890631.00 20762.06 0.53
2 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 325 430,6 98 143,9 30,16 325430615.00 98143872.75 30.16
3 Будівництво освітніх установ та закладів 74 494,9 2 545,5 3,42 74494925.00 2545533.18 3.42
4 Будівництво медичних установ та закладів 138 763,3 19 729,5 14,22 138763310.00 19729472.11 14.22
5 Будівництво установ та закладів культури 41 834,6 1 542,4 3,69 41834568.00 1542359.57 3.69
6 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 87 509,8 22 012,5 25,15 87509792.00 22012490.54 25.15
7 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 4 000,0 0,0 0,00 4000000.00 0.00 0
8 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 8 397,3 5 335,1 63,53 8397348.00 5335114.71 63.53
9 Інші заходи у сфері автотранспорту 36 939,1 15 912,1 43,08 36939100.00 15912101.68 43.08
10 Інші заходи у сфері електротранспорту 462 331,0 227 599,1 49,23 462331024.00 227599071.07 49.23
11 Утримання та розвиток місцевих аеропортів 24 815,0 13 244,8 53,37 24815000.00 13244797.19 53.37
12 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 454 459,8 141 739,4 31,19 454459799.60 141739392.28 31.19
13 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 1 245,2 303,7 24,39 1245235.00 303700.40 24.39
14 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 2 322,0 196,2 8,45 2322042.00 196193.76 8.45
15 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності 997,6 57,6 5,77 997620.00 57557.39 5.77
16 Заходи з енергозбереження 12 809,0 2 476,4 19,33 12809000.00 2476382.25 19.33
17 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 40,0 0,0 0,00 40000.00 0.00 0
18 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 426,2 0,0 0,00 426200.00 0.00 0
19 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 164 241,2 20 541,5 12,51 164241208.00 20541462.53 12.51
20 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 650,6 570,6 87,70 650574.00 570574.00 87.7
21 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 25 207,4 2 257,4 8,96 25207432.00 2257431.12 8.96
22 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 93 500,9 42 208,5 45,14 93500915.00 42208541.23 45.14
23 Будівництво інших об'єктів комунальної власності 8 110,1 35,6 0,44 8110120.00 35640.00 0.44
24 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 30 000,0 0,0 0,00 30000000.00 0.00 0
25 Інша діяльність у сфері транспорту 20 246,5 3 325,6 16,43 20246500.00 3325629.58 16.43
26 Реалізація Національної програми інформатизації 38 485,9 7 028,0 18,26 38485871.00 7027959.67 18.26
27 Будівництво установ та закладів соціальної сфери 1 421,4 23,4 1,65 1421446.00 23448.00 1.65
Всього 2 062 570,3 626 849,5 30,39