Заплановано на рік

133 520,6 тис. грн.

Виконано за I півріччя

54 816,9 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Фінансова підтримка театрів 28 719,5 10 914,0 38,00 28719468.00 10914002.01 38
2 Забезпечення діяльності бібліотек 38 227,0 18 065,8 47,26 38227019.36 18065776.56 47.26
3 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 6 354,4 1 972,4 31,04 6354350.00 1972351.54 31.04
4 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 56 835,3 23 805,7 41,89 56835340.42 23805700.71 41.89
5 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 3 384,4 59,1 1,75 3384414.00 59097.85 1.75
Всього 133 520,6 54 816,9 41,06