Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

Заплановано на рік

1 525 280,1 тис. грн.

Виконано за I півріччя

779 521,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 973 294,4 547 946,6 56,30 973294406.00 547946599.16 56.3
2 Нарахування на оплату праці 214 101,5 121 252,0 56,63 214101499.00 121252004.42 56.63
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 34 637,2 4 235,1 12,23 34637236.43 4235098.54 12.23
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 1 180,2 935,8 79,29 1180249.78 935790.78 79.29
5 Продукти харчування 99 321,1 15 790,1 15,90 99321055.21 15790090.35 15.9
6 Оплата послуг (крім комунальних) 43 208,2 3 972,2 9,19 43208217.50 3972228.92 9.19
7 Видатки на відрядження 564,0 121,0 21,45 563982.00 121010.89 21.45
8 Оплата теплопостачання 100 399,0 58 697,0 58,46 100398965.00 58696982.24 58.46
9 Оплата водопостачання та водовідведення 6 788,2 2 146,9 31,63 6788246.00 2146880.03 31.63
10 Оплата електроенергії 19 933,5 6 378,8 32,00 19933547.00 6378756.52 32
11 Оплата природного газу 747,9 276,3 36,94 747940.00 276304.68 36.94
12 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2 120,8 582,3 27,46 2120794.00 582262.60 27.46
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2 049,1 105,0 5,12 2049076.00 104955.44 5.12
14 Інші виплати населенню 44,9 12,6 28,06 44911.00 12555.84 28.06
15 Інші поточні видатки 53,4 9,1 17,04 53360.00 9112.12 17.04
16 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 9 389,2 1 330,0 14,17 9389205.30 1330011.30 14.17
17 Капітальний ремонт інших об`єктів 15 730,6 15 730,6 100,00 15730631.42 15730631.42 100
18 Оплата енергосервісу 1 716,8 0,0 0,00 1716771.00 0.00 0
Всього 1 525 280,1 779 521,3 51,11