Надання дошкільної освіти

Заплановано на рік

915 975,6 тис. грн.

Виконано за I півріччя

363 048,4 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 550 194,6 239 412,5 43,51 550194598.00 239412467.95 43.51
2 Нарахування на оплату праці 121 042,8 53 727,8 44,39 121042811.00 53727781.00 44.39
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 15 525,9 4 535,6 29,21 15525875.05 4535616.00 29.21
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 3 285,7 2 819,9 85,82 3285670.66 2819936.56 85.82
5 Продукти харчування 101 851,3 21 961,8 21,56 101851314.96 21961761.09 21.56
6 Оплата послуг (крім комунальних) 29 420,2 2 073,6 7,05 29420223.76 2073631.85 7.05
7 Видатки на відрядження 461,2 84,0 18,21 461176.00 83994.87 18.21
8 Оплата теплопостачання 61 005,3 29 376,5 48,15 61005254.00 29376540.91 48.15
9 Оплата водопостачання та водовідведення 6 644,8 2 291,0 34,48 6644767.00 2290956.34 34.48
10 Оплата електроенергії 20 110,5 5 830,6 28,99 20110483.00 5830618.22 28.99
11 Оплата природного газу 170,1 53,3 31,33 170068.00 53344.27 31.33
12 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 1 675,6 363,6 21,70 1675648.00 363575.79 21.7
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 406,3 14,8 3,64 406256.00 14800.00 3.64
14 Інші поточні видатки 75,5 2,3 3,05 75501.24 2276.99 3.05
15 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 4 015,9 501,1 12,48 4015939.00 501084.50 12.48
16 Оплата енергосервісу 90,0 0,0 0,00 89992.00 0.00 0
Всього 915 975,6 363 048,4 39,64