Заплановано на рік

2 860 452,2 тис. грн.

Виконано за I півріччя

1 325 066,4 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Надання дошкільної освіти 915 975,6 363 048,4 39,64 915975577.67 363048386.34 39.64
2 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 1 525 280,1 779 521,3 51,11 1525280092.64 779521275.25 51.11
3 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти 154 975,9 63 728,0 41,12 154975883.71 63728047.34 41.12
4 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 135 359,5 63 751,2 47,10 135359534.00 63751204.44 47.1
5 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 15 530,1 8 127,1 52,33 15530088.00 8127064.52 52.33
6 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 56 019,2 26 511,3 47,33 56019247.30 26511342.61 47.33
7 Інші програми та заходи у сфері освіти 38 076,9 11 843,3 31,10 38076933.00 11843312.40 31.1
8 Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами 13 012,2 5 980,2 45,96 13012245.78 5980155.93 45.96
9 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 2 468,5 764,2 30,96 2468472.00 764200.59 30.96
10 Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами 3 754,1 1 791,4 47,72 3754104.00 1791416.72 47.72
Всього 2 860 452,2 1 325 066,4 46,32