Заплановано на рік

2 717 500,0 тис. грн.

Виконано за I півріччя

1 283 226,9 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Надання дошкільної освіти 866 256,8 351 527,1 40,58 866256774.00 351527107.21 40.58
2 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 1 446 115,7 753 846,1 52,13 1446115650.00 753846107.58 52.13
3 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти 151 274,5 63 144,6 41,74 151274466.00 63144550.51 41.74
4 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 125 773,5 60 022,8 47,72 125773533.00 60022839.56 47.72
5 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 15 530,1 8 127,1 52,33 15530088.00 8127064.52 52.33
6 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 55 834,2 26 438,2 47,35 55834189.00 26438200.96 47.35
7 Інші програми та заходи у сфері освіти 37 593,5 11 597,7 30,85 37593533.00 11597728.40 30.85
8 Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами 12 978,9 5 975,2 46,04 12978870.00 5975163.15 46.04
9 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 2 468,5 764,2 30,96 2468472.00 764200.59 30.96
10 Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами 3 674,5 1 783,9 48,55 3674460.00 1783922.72 48.55
Всього 2 717 500,0 1 283 226,9 47,22