Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Заплановано на рік

5 896,1 тис. грн.

Виконано за I квартал

1 217,7 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Оплата послуг (крім комунальних) 172,5 16,7 9,68
2 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 767,3 448,7 16,21
3 Інші поточні видатки 2 956,3 752,3 25,45
Всього 5 896,1 1 217,7 20,65