Здійснення заходів із землеустрою

Заплановано на рік

87,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Оплата послуг (крім комунальних) 87,0 0,0 0,00
Всього 87,0 0,0 0,00