Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності

Заплановано на рік

183,2 тис. грн.

Виконано за I квартал

117,5 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Оплата послуг (крім комунальних) 2,5 1,9 76,00
2 Інші поточні видатки 180,7 115,7 64,03
Всього 183,2 117,5 64,14