Інша діяльність у сфері державного управління

Заплановано на рік

28,8 тис. грн.

Виконано за I квартал

16,3 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 16,3 16,3 100,00
2 Оплата послуг (крім комунальних) 12,5 0,0 0,00
Всього 28,8 16,3 56,60