Витрати бюджету на 2019 рік

Заплановано на рік

7 713 481,4 тис. грн.

Виконано за I квартал

1 865 899,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 229 898,8 54 387,0 23,66 229898778.00 54386967.92 23.66
2 Освіта 2 567 900,5 606 243,9 23,61 2567900506.43 606243920.65 23.61
3 Охорона здоров'я 849 430,9 226 665,4 26,68 849430915.00 226665362.93 26.68
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 403 545,3 116 567,5 28,89 403545302.24 116567543.29 28.89
5 Культура і мистецтво 141 656,4 27 226,0 19,22 141656362.95 27226048.30 19.22
6 Фізична культура і спорт 139 025,5 31 935,8 22,97 139025510.08 31935752.31 22.97
7 Житлово-комунальне господарство 520 888,4 71 928,9 13,81 520888362.98 71928935.25 13.81
8 Економічна діяльність 998 642,2 203 950,1 20,42 998642231.17 203950070.21 20.42
9 Інша діяльність 108 294,1 7 291,1 6,73 108294070.00 7291136.59 6.73
10 Міжбюджетні трансферти 1 752 865,4 519 733,3 29,65 1752865411.07 519733306.70 29.65
11 Кредитування та місцеві запозичення 1 334,0 -29,5 -2,21 1334000.00 -29500.00 -2.21
Всього 7 713 481,4 1 865 899,5 24,19