Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

Заплановано на рік

1 219,9 тис. грн.

Виконано за I квартал

214,4 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 102,9 0,0 0,00
2 Оплата послуг (крім комунальних) 797,0 212,5 26,66
3 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 320,0 2,0 0,63
Всього 1 219,9 214,4 17,58