Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Заплановано на рік

120 625,0 тис. грн.

Виконано за I півріччя

120 241,6 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 112 017,5 111 634,1 99,66
2 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 8 607,5 8 607,5 100,00
Всього 120 625,0 120 241,6 99,68