Інша діяльність у сфері державного управління

Заплановано на рік

26,9 тис. грн.

Виконано за I півріччя

20,8 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 15,2 15,2 100,00
2 Оплата послуг (крім комунальних) 11,7 5,6 47,86
Всього 26,9 20,8 77,32