Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл

Заплановано на рік

143,2 тис. грн.

Виконано за I півріччя

22,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 143,2 22,3 15,57 143200.00 22283.42 15.57
Всього 143,2 22,3 15,57