Фізична культура і спорт (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

83 552,2 тис. грн.

Виконано за I півріччя

32 120,1 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 38 364,0 16 177,3 42,17 38363983 16177308.18 42.17
2 Нарахування на оплату праці 8 440,1 3 600,5 42,66 8440077 3600458.12 42.66
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 717,7 807,1 46,99 1717674.82 807071.63 46.99
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 52,1 36,6 70,25 52134 36551.01 70.25
5 Продукти харчування 69,3 33,4 48,20 69297 33350 48.2
6 Оплата послуг (крім комунальних) 2 151,2 696,1 32,36 2151208.17 696072.66 32.36
7 Видатки на відрядження 1 723,5 914,3 53,05 1723535 914332.64 53.05
8 Оплата теплопостачання 9 084,2 4 373,0 48,14 9084154 4372962.95 48.14
9 Оплата водопостачання та водовідведення 1 704,3 351,7 20,64 1704348 351736.48 20.64
10 Оплата електроенергії 5 727,8 3 057,0 53,37 5727778 3056998.96 53.37
11 Оплата природного газу 1 608,5 1 032,8 64,21 1608531 1032762.79 64.21
12 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 38,7 9,4 24,29 38669 9410 24.29
13 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 397,1 158,0 39,79 397089 158002.16 39.79
14 Інші виплати населенню 1 060,5 118,0 11,13 1060500 118000 11.13
15 Інші поточні видатки 176,1 80,7 45,83 176066.51 80692.04 45.83
16 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 320,0 320,0 100,00 320000 320000 100
17 Капітальний ремонт інших об`єктів 10 917,2 354,4 3,25 10917163.01 354404.08 3.25
Всього 83 552,2 32 120,1 38,44
 Завантажити в Excel