Соціальний захист та соціальне забезпечення (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

484 920,9 тис. грн.

Виконано за I півріччя

272 766,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 19 905,8 8 514,4 42,77 19905812 8514403.51 42.77
2 Нарахування на оплату праці 4 395,8 1 896,3 43,14 4395847 1896343.23 43.14
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 604,1 882,7 55,03 1604130.69 882720.7 55.03
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 402,1 256,2 63,72 402142 256224.57 63.72
5 Продукти харчування 4 190,6 1 968,2 46,97 4190571.5 1968183.51 46.97
6 Оплата послуг (крім комунальних) 1 717,7 593,4 34,55 1717694 593415.8 34.55
7 Видатки на відрядження 12,8 6,0 46,88 12828 6048.06 46.88
8 Оплата теплопостачання 2 108,4 930,3 44,12 2108433.18 930300.71 44.12
9 Оплата водопостачання та водовідведення 218,5 81,3 37,21 218471 81340.07 37.21
10 Оплата електроенергії 916,3 514,4 56,14 916310.82 514407.96 56.14
11 Оплата природного газу 356,1 131,8 37,01 356127 131770.52 37.01
12 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 10 200,3 3 797,5 37,23 10200277 3797475.28 37.23
13 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 116 595,7 42 759,8 36,67 116595650 42759763.97 36.67
14 Інші виплати населенню 321 025,4 209 976,3 65,41 321025356 209976319.91 65.41
15 Інші поточні видатки 70,0 4,0 5,71 70000 4000 5.71
16 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 273,5 243,1 88,88 273545.96 243127.96 88.88
17 Капітальний ремонт інших об`єктів 320,2 167,6 52,34 320222 167564.29 52.34
18 Капітальні трансферти населенню 607,5 43,1 7,09 607500 43089 7.09
Всього 484 920,9 272 766,5 56,25
 Завантажити в Excel