Витрати бюджету на 2018 рік

Заплановано на рік

7 436 960,4 тис. грн.

Виконано за I півріччя

3 923 706,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 185 715,9 81 022,2 43,63 185715894.00 81022218.30 43.63
2 Освіта 2 238 642,8 1 131 184,1 50,53 2238642828.96 1131184094.01 50.53
3 Охорона здоров'я 917 787,5 472 927,6 51,53 917787456.55 472927625.55 51.53
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 484 920,9 272 766,5 56,25 484920918.15 272766499.05 56.25
5 Культура і мистецтво 100 415,1 50 105,7 49,90 100415129.69 50105672.50 49.9
6 Фізична культура і спорт 83 552,2 32 120,1 38,44 83552207.51 32120113.70 38.44
7 Житлово-комунальне господарство 254 632,9 135 653,2 53,27 254632948.66 135653158.71 53.27
8 Економічна діяльність 817 959,1 329 902,9 40,33 817959056.71 329902919.02 40.33
9 Інша діяльність 104 332,6 27 963,8 26,80 104332574.00 27963752.55 26.8
10 Міжбюджетні трансферти 2 248 296,7 1 389 353,3 61,80 2248296710.56 1389353290.36 61.8
11 Кредитування 704,7 706,7 100,28 704700.00 706700.00 100.28
Всього 7 436 960,4 3 923 706,0 52,76