Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Заплановано на рік

9 475,8 тис. грн.

Виконано за I півріччя

9 096,8 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 868,3 489,3 56,35
2 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 8 607,5 8 607,5 100,00
Всього 9 475,8 9 096,8 96,00