Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл

Заплановано на рік

0,0 тис. грн.

Виконано за I півріччя

0,0 тис. грн.