Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Заплановано на рік

2 739,1 тис. грн.

Виконано за I півріччя

1 372,9 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 761,9 343,4 45,07 761888.74 343358.33 45.07
2 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 321,7 219,3 68,17 321705.00 219313.91 68.17
3 Продукти харчування 1 199,9 566,4 47,20 1199931.00 566439.84 47.2
4 Оплата послуг (крім комунальних) 84,6 25,4 30,02 84574.00 25391.71 30.02
5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 120,4 120,4 100,00 120417.96 120417.96 100
6 Капітальний ремонт інших об`єктів 250,6 97,9 39,07 250600.00 97942.69 39.07
Всього 2 739,1 1 372,9 50,12