Соціальний захист та соціальне забезпечення (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

3 634,8 тис. грн.

Виконано за I півріччя

1 673,7 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 0,0 0,0 0,00 0 0 0
2 Нарахування на оплату праці 0,0 0,0 0,00 0 0 0
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 824,4 405,8 49,22 824356.69 405826.28 49.22
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 321,7 219,3 68,17 321705 219313.91 68.17
5 Продукти харчування 1 202,9 569,4 47,34 1202915.5 569424.34 47.34
6 Оплата послуг (крім комунальних) 84,6 25,4 30,02 84574 25391.71 30.02
7 Видатки на відрядження 0,0 0,0 0,00 0 0 0
8 Оплата теплопостачання 0,0 0,0 0,00 0 0 0
9 Оплата водопостачання та водовідведення 0,0 0,0 0,00 0 0 0
10 Оплата електроенергії 0,0 0,0 0,00 0 0 0
11 Оплата природного газу 0,0 0,0 0,00 0 0 0
12 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,0 0,0 0,00 0 0 0
13 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,0 0,0 0,00 0 0 0
14 Інші виплати населенню 0,0 0,0 0,00 0 0 0
15 Інші поточні видатки 0,0 0,0 0,00 0 0 0
16 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 273,5 243,1 88,88 273545.96 243127.96 88.88
17 Капітальний ремонт інших об`єктів 320,2 167,6 52,34 320222 167564.29 52.34
18 Капітальні трансферти населенню 607,5 43,1 7,09 607500 43089 7.09
Всього 3 634,8 1 673,7 46,05
 Завантажити в Excel