Витрати бюджету на 2018 рік

Заплановано на рік

757 400,9 тис. грн.

Виконано за I півріччя

226 360,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 12 423,9 795,1 6,40 12423897.00 795107.49 6.4
2 Освіта 139 793,7 56 416,7 40,36 139793690.96 56416741.66 40.36
3 Охорона здоров'я 94 389,2 38 469,5 40,76 94389204.07 38469485.52 40.76
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 3 634,8 1 673,7 46,05 3634819.15 1673737.49 46.05
5 Культура і мистецтво 12 881,7 9 097,5 70,62 12881735.69 9097455.58 70.62
6 Фізична культура і спорт 13 722,8 1 577,3 11,49 13722766.51 1577273.48 11.49
7 Житлово-комунальне господарство 98 737,4 34 025,8 34,46 98737420.66 34025798.50 34.46
8 Економічна діяльність 291 794,2 60 491,4 20,73 291794177.71 60491366.51 20.73
9 Інша діяльність 86 650,0 20 523,4 23,69 86650000.00 20523406.71 23.69
10 Міжбюджетні трансферти 3 373,2 3 249,3 96,33 3373236.00 3249285.00 96.33
11 Кредитування 0,0 40,3 0,00 0.00 40300.00 0
Всього 757 400,9 226 360,0 29,89