Управління культури виконкому Криворізької міської ради

Адреса: площа Молодіжна (Мт) буд. 1
ЄДРПОУ: 02227386
Переглянути платежі Завершені тендери Плани закупівлі

Заплановано на рік

195 246,1 тис. грн.

Виконано за I півріччя

98 256,8 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 111 006,4 55 947,1 50,40
2 Нарахування на оплату праці 24 371,4 12 341,3 50,64
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 680,2 1 238,2 73,69
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 0,0 0,0 0,00
5 Оплата послуг (крім комунальних) 4 676,5 2 341,9 50,08
6 Видатки на відрядження 13,7 7,6 55,47
7 Оплата теплопостачання 9 407,5 5 509,6 58,57
8 Оплата водопостачання та водовідведення 86,3 22,1 25,61
9 Оплата електроенергії 489,7 253,4 51,75
10 Оплата природного газу 10,5 6,3 60,00
11 Оплата інших енергоносіїв 102,1 0,0 0,00
12 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 5 378,8 4 251,8 79,05
13 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 37 969,0 16 283,6 42,89
14 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 54,0 54,0 100,00
15 Інші поточні видатки 0,0 0,0 0,00
16 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,0 0,0 0,00
17 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 0,0 0,0 0,00
18 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,0 0,0 0,00
Всього 195 246,1 98 256,8 50,32