Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Заплановано на рік

7 819,0 тис. грн.

Виконано за I півріччя

3 334,7 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 5 930,8 2 536,3 42,76 5930837.00 2536325.53 42.76
2 Нарахування на оплату праці 1 304,8 566,1 43,39 1304785.00 566121.10 43.39
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 44,8 44,8 100,00 44800.00 44800.00 100
4 Оплата послуг (крім комунальних) 116,1 13,8 11,89 116100.00 13832.27 11.89
5 Видатки на відрядження 3,9 2,1 53,85 3940.00 2052.24 53.85
6 Оплата теплопостачання 310,7 95,4 30,70 310694.18 95389.21 30.7
7 Оплата водопостачання та водовідведення 18,7 7,9 42,25 18717.00 7872.40 42.25
8 Оплата електроенергії 89,1 68,3 76,66 89120.82 68320.37 76.66
Всього 7 819,0 3 334,7 42,65