Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Заплановано на рік

162 363,7 тис. грн.

Виконано за I півріччя

93 339,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Інші виплати населенню 162 363,7 93 339,2 57,49 162363700.00 93339215.70 57.49
Всього 162 363,7 93 339,2 57,49