Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Заплановано на рік

3 002,2 тис. грн.

Виконано за I квартал

577,9 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 291,1 0,0 0,00
2 Оплата послуг (крім комунальних) 234,0 10,0 4,27
3 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 477,1 567,9 22,93
Всього 3 002,2 577,9 19,25