Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності

Заплановано на рік

758,8 тис. грн.

Виконано за I квартал

3,4 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 229,6 0,0 0,00
2 Оплата послуг (крім комунальних) 76,6 0,0 0,00
3 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 452,6 3,4 0,75
Всього 758,8 3,4 0,45