Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Заплановано на рік

54 249,3 тис. грн.

Виконано за I квартал

730,5 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Оплата послуг (крім комунальних) 27 685,0 730,5 2,64
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1 400,0 0,0 0,00
3 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 25 164,3 0,0 0,00
Всього 54 249,3 730,5 1,35