Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Заплановано на рік

257 444,3 тис. грн.

Виконано за I квартал

32 789,8 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Оплата послуг (крім комунальних) 238 394,3 32 178,1 13,50
2 Капітальний ремонт інших об`єктів 19 050,0 611,7 3,21
Всього 257 444,3 32 789,8 12,74