Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Заплановано на рік

662,1 тис. грн.

Виконано за I квартал

5,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Оплата послуг (крім комунальних) 49,6 4,0 8,06
2 Інші виплати населенню 5,0 1,0 20,00
3 Капітальні трансферти населенню 607,5 0,0 0,00
Всього 662,1 5,0 0,76