Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Заплановано на рік

35 024,9 тис. грн.

Виконано за I квартал

6 789,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 26 255,9 4 905,2 18,68
2 Нарахування на оплату праці 5 776,3 1 089,9 18,87
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 651,1 236,8 36,37
4 Оплата послуг (крім комунальних) 713,2 61,7 8,65
5 Видатки на відрядження 56,1 11,8 21,03
6 Оплата теплопостачання 1 117,3 375,2 33,58
7 Оплата водопостачання та водовідведення 29,7 4,2 14,14
8 Оплата електроенергії 350,7 93,0 26,52
9 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 15,8 5,1 32,28
10 Інші поточні видатки 58,9 6,1 10,36
Всього 35 024,9 6 789,0 19,38