Надання дошкільної освіти

Заплановано на рік

702 552,7 тис. грн.

Виконано за I квартал

142 691,2 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 404 123,2 75 235,1 18,62
2 Нарахування на оплату праці 88 907,1 16 999,6 19,12
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 8 086,2 2 094,6 25,90
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 1 000,6 65,2 6,52
5 Продукти харчування 101 009,7 20 841,4 20,63
6 Оплата послуг (крім комунальних) 15 157,0 1 120,5 7,39
7 Видатки на відрядження 341,8 38,4 11,23
8 Оплата теплопостачання 60 827,8 20 250,1 33,29
9 Оплата водопостачання та водовідведення 4 035,0 713,7 17,69
10 Оплата електроенергії 16 694,4 4 937,9 29,58
11 Оплата природного газу 316,6 21,3 6,73
12 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 87,7 0,0 0,00
13 Інші поточні видатки 58,3 7,6 13,04
14 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 998,4 97,2 9,74
15 Капітальний ремонт інших об`єктів 908,9 268,5 29,54
Всього 702 552,7 142 691,2 20,31