Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради

Адреса: площа Молодіжна (Мт) буд. 1
ЄДРПОУ: 03364234
Переглянути платежі Завершені тендери Плани закупівлі

Заплановано на рік

691 934,3 тис. грн.

Виконано за I квартал

143 818,1 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 805,1 440,9 54,76
2 Оплата послуг (крім комунальних) 353 493,8 50 421,4 14,26
3 Оплата водопостачання та водовідведення 126,8 0,0 0,00
4 Оплата електроенергії 37 000,0 12 620,6 34,11
5 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 500,0 0,0 0,00
6 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 64 730,4 45 210,2 69,84
7 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 774,8 479,0 61,82
8 Інші поточні видатки 582,3 129,3 22,21
9 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1 876,1 35,1 1,87
10 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 11 521,1 0,0 0,00
11 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 66 476,7 1 590,6 2,39
12 Капітальний ремонт інших об`єктів 35 412,9 1 140,6 3,22
13 Реконструкція житлового фонду (приміщень) 100,0 0,0 0,00
14 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 9 500,0 0,0 0,00
15 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 108 818,0 31 750,5 29,18
16 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 216,3 0,0 0,00
Всього 691 934,3 143 818,1 20,78