Економічна діяльність

Заплановано на рік

785 831,6 тис. грн.

Виконано за I квартал

145 950,9 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Здійснення заходів із землеустрою 8 228,5 0,0 0,00 8228460.00 0.00 0
2 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 49 941,7 1 866,8 3,74 49941694.56 1866770.46 3.74
3 Будівництво освітніх установ та закладів 16 781,4 1 074,8 6,40 16781382.18 1074849.53 6.4
4 Будівництво медичних установ та закладів 16 987,1 625,7 3,68 16987144.87 625744.87 3.68
5 Будівництво установ та закладів культури 3 695,4 1 835,4 49,67 3695367.00 1835366.06 49.67
6 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 10 756,9 786,6 7,31 10756922.46 786623.16 7.31
7 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 7 078,0 0,0 0,00 7078010.00 0.00 0
8 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1 070,4 612,7 57,24 1070352.41 612650.74 57.24
9 Інші заходи у сфері автотранспорту 6 992,5 3 829,2 54,76 6992500.00 3829200.00 54.76
10 Інші заходи у сфері електротранспорту 229 573,2 60 378,0 26,30 229573200.00 60377989.35 26.3
11 Утримання та розвиток місцевих аеропортів 7 750,0 2 998,5 38,69 7750000.00 2998535.87 38.69
12 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 257 444,3 32 789,8 12,74 257444344.00 32789791.20 12.74
13 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 1 135,8 140,8 12,40 1135803.00 140752.85 12.4
14 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 588,1 98,2 16,70 588144.00 98181.00 16.7
15 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності 926,8 3,4 0,37 926822.00 3394.79 0.37
16 Заходи з енергозбереження 16 007,0 0,0 0,00 16007000.00 0.00 0
17 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 42,2 0,0 0,00 42200.00 0.00 0
18 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 25,0 0,0 0,00 25000.00 0.00 0
19 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 14 233,8 0,0 0,00 14233800.00 0.00 0
20 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 469,4 383,4 81,68 469419.00 383416.00 81.68
21 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 11 567,4 0,0 0,00 11567434.14 0.00 0
22 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 124 536,6 38 527,6 30,94 124536611.00 38527597.84 30.94
Всього 785 831,6 145 950,9 18,57