Житлово-комунальне господарство

Заплановано на рік

253 972,6 тис. грн.

Виконано за I квартал

73 309,4 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 26 068,4 70,8 0,27 26068354.15 70830.33 0.27
2 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії 40 000,0 40 000,0 100,00 40000000.00 40000000.00 100
3 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 5 000,0 0,0 0,00 5000000.00 0.00 0
4 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів 44 077,8 1 519,7 3,45 44077760.00 1519742.88 3.45
5 Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства 3 605,2 125,3 3,48 3605191.00 125284.10 3.48
6 Організація благоустрою населених пунктів 126 314,2 29 913,6 23,68 126314183.05 29913570.88 23.68
7 Витрати, пов’язані з наданням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво житла 47,1 44,8 95,12 47102.00 44805.00 95.12
8 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 8 860,0 1 635,1 18,45 8859995.18 1635133.14 18.45
Всього 253 972,6 73 309,4 28,87