Інші програми та заходи у сфері освіти

Заплановано на рік

76 699,3 тис. грн.

Виконано за I квартал

1 547,6 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 8 797,0 286,2 3,25 8797039.00 286174.66 3.25
2 Оплата послуг (крім комунальних) 23 803,7 197,0 0,83 23803736.00 196970.55 0.83
3 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3 582,0 0,0 0,00 3582000.00 0.00 0
4 Інші виплати населенню 331,2 79,6 24,03 331230.00 79640.00 24.03
5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 237,0 0,0 0,00 237000.00 0.00 0
6 Капітальний ремонт інших об`єктів 39 948,3 984,8 2,47 39948277.09 984766.92 2.47
Всього 76 699,3 1 547,6 2,02