Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

Заплановано на рік

10 892,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

2 153,8 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 7 999,9 1 595,2 19,94 7999853.00 1595174.16 19.94
2 Нарахування на оплату праці 1 760,0 356,4 20,25 1759968.00 356369.26 20.25
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 75,7 17,4 22,99 75720.00 17408.59 22.99
4 Оплата послуг (крім комунальних) 822,3 103,7 12,61 822334.00 103744.09 12.61
5 Видатки на відрядження 34,2 5,6 16,37 34243.00 5645.97 16.37
6 Оплата теплопостачання 133,6 56,4 42,22 133617.00 56375.22 42.22
7 Оплата водопостачання та водовідведення 4,8 0,9 18,75 4791.00 862.19 18.75
8 Оплата електроенергії 60,3 18,2 30,18 60305.00 18177.31 30.18
9 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1,1 0,0 0,00 1141.00 0.00 0
Всього 10 892,0 2 153,8 19,77