Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Заплановано на рік

103 490,7 тис. грн.

Виконано за I квартал

20 382,8 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 75 967,8 14 591,6 19,21 75967844.00 14591575.22 19.21
2 Нарахування на оплату праці 16 712,9 3 222,8 19,28 16712925.00 3222826.33 19.28
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 924,7 127,7 13,81 924701.00 127655.75 13.81
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2,4 0,0 0,00 2400.00 0.00 0
5 Оплата послуг (крім комунальних) 2 626,4 456,3 17,37 2626391.00 456260.03 17.37
6 Видатки на відрядження 152,4 32,6 21,39 152381.00 32628.18 21.39
7 Оплата теплопостачання 4 725,6 1 735,1 36,72 4725586.00 1735079.19 36.72
8 Оплата водопостачання та водовідведення 69,5 12,9 18,56 69475.00 12936.17 18.56
9 Оплата електроенергії 231,2 75,0 32,44 231222.00 74990.16 32.44
10 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 39,8 2,5 6,28 39817.00 2499.00 6.28
11 Інші поточні видатки 235,9 41,3 17,51 235872.00 41296.13 17.51
12 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 794,9 85,0 10,69 794889.00 85026.00 10.69
13 Капітальний ремонт інших об`єктів 1 007,2 0,0 0,00 1007195.00 0.00 0
Всього 103 490,7 20 382,8 19,70