Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Заплановано на рік

115 838,3 тис. грн.

Виконано за I квартал

20 069,7 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 69 586,0 11 396,2 16,38 69586024.00 11396165.32 16.38
2 Нарахування на оплату праці 15 308,9 2 579,3 16,85 15308924.00 2579281.37 16.85
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 954,3 1 401,7 35,45 3954296.62 1401723.05 35.45
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 223,2 5,7 2,55 223217.00 5742.80 2.55
5 Продукти харчування 6 689,3 0,0 0,00 6689319.00 0.00 0
6 Оплата послуг (крім комунальних) 6 506,4 827,7 12,72 6506401.00 827664.97 12.72
7 Видатки на відрядження 55,2 4,9 8,88 55240.00 4886.98 8.88
8 Оплата теплопостачання 9 692,4 3 273,9 33,78 9692434.00 3273861.14 33.78
9 Оплата водопостачання та водовідведення 141,2 28,3 20,04 141196.00 28262.20 20.04
10 Оплата електроенергії 1 748,2 306,4 17,53 1748227.00 306392.67 17.53
11 Оплата природного газу 357,9 239,2 66,83 357872.00 239195.09 66.83
12 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 18,0 0,0 0,00 17979.00 0.00 0
13 Інші виплати населенню 13,1 1,2 9,16 13095.00 1177.27 9.16
14 Інші поточні видатки 38,1 5,3 13,91 38084.00 5345.13 13.91
15 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 746,0 0,0 0,00 746000.00 0.00 0
16 Капітальний ремонт інших об`єктів 760,0 0,0 0,00 760000.00 0.00 0
Всього 115 838,3 20 069,7 17,33