Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

Заплановано на рік

297,3 тис. грн.

Виконано за I квартал

29,8 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Видатки на відрядження 179,8 26,9 14,96 179810.00 26949.85 14.96
2 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 117,5 2,9 2,47 117490.00 2900.00 2.47
Всього 297,3 29,8 10,02