Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Заплановано на рік

182 787,8 тис. грн.

Виконано за I квартал

37 880,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 108 382,1 25 252,2 23,30 108382057.00 25252223.26 23.3
2 Нарахування на оплату праці 23 835,1 5 609,4 23,53 23835090.00 5609422.38 23.53
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 217,7 385,3 11,97 3217702.00 385279.65 11.97
4 Оплата послуг (крім комунальних) 31 002,8 4 905,2 15,82 31002761.00 4905240.92 15.82
5 Видатки на відрядження 270,0 52,3 19,37 270000.00 52267.91 19.37
6 Оплата теплопостачання 3 274,7 1 365,5 41,70 3274722.00 1365481.04 41.7
7 Оплата водопостачання та водовідведення 122,5 12,8 10,45 122525.00 12826.12 10.45
8 Оплата електроенергії 1 123,2 229,8 20,46 1123219.00 229817.44 20.46
9 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 5,5 0,0 0,00 5520.00 0.00 0
10 Інші поточні видатки 170,0 57,7 33,94 169989.00 57717.30 33.94
11 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 8 188,5 10,2 0,12 8188500.00 10245.00 0.12
12 Капітальний ремонт інших об`єктів 3 195,7 0,0 0,00 3195695.00 0.00 0
Всього 182 787,8 37 880,5 20,72