Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Заплановано на рік

976,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

597,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 440,9 440,9 100,00 440900.07 440900.07 100
2 Інші поточні видатки 500,0 121,2 24,24 500000.00 121222.60 24.24
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 35,1 35,1 100,00 35100.11 35100.11 100
Всього 976,0 597,2 61,19