Заплановано на рік

156 986,3 тис. грн.

Виконано за I квартал

23 898,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Надання дошкільної освіти 45 244,6 9 961,2 22,02 45244623.87 9961243.98 22.02
2 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями 59 205,0 11 545,0 19,50 59205001.42 11545025.70 19.5
3 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 375,8 76,9 20,46 375763.93 76858.14 20.46
4 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 2 597,2 109,9 4,23 2597155.62 109926.48 4.23
5 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними та ін.) 9 092,1 1 179,0 12,97 9092071.00 1178966.10 12.97
6 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 286,4 41,7 14,56 286391.52 41720.91 14.56
7 Інші програми та заходи у сфері освіти 40 185,3 984,8 2,45 40185277.09 984766.92 2.45
Всього 156 986,3 23 898,5 15,22