Витрати бюджету на 2018 рік

Заплановано на рік

774 466,1 тис. грн.

Виконано за I квартал

87 158,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Заробітна плата 6 300,6 1 132,4 17,97 6300647 1132374.39 17.97
2 Нарахування на оплату праці 1 377,2 259,8 18,86 1377180 259759.13 18.86
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 8 340,6 4 402,1 52,78 8340551.6 4402068.08 52.78
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 425,9 98,1 23,03 425936.75 98121.96 23.03
5 Продукти харчування 74 459,4 15 991,3 21,48 74459421.46 15991256.27 21.48
6 Оплата послуг (крім комунальних) 43 862,3 1 057,4 2,41 43862276.04 1057401.54 2.41
7 Видатки на відрядження 275,7 48,2 17,48 275747.19 48193 17.48
8 Оплата теплопостачання 1 454,1 158,8 10,92 1454072 158821.03 10.92
9 Оплата водопостачання та водовідведення 195,2 36,3 18,60 195169 36264.67 18.6
10 Оплата електроенергії 322,9 74,4 23,04 322905 74376.67 23.04
11 Оплата природного газу 0,5 0,0 0,00 500 49 0
12 Оплата інших енергоносіїв 0,0 0,0 0,00 0 0 0
13 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 8 821,2 0,0 0,00 8821210 0 0
14 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 32 893,0 10 143,3 30,84 32892984.89 10143319.95 30.84
15 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,0 0,0 0,00 0 0 0
16 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
17 Інші виплати населенню 0,0 0,0 0,00 0 0 0
18 Інші поточні видатки 4 176,6 918,9 22,00 4176584.76 918894.08 22
19 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 24 210,3 1 434,2 5,92 24210305.9 1434176.82 5.92
20 Капітальне будівництво (придбання) житла 165,0 0,0 0,00 165000 0 0
21 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 78 236,3 5 871,9 7,51 78236275.81 5871854.39 7.51
22 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень.) 66 476,7 1 590,6 2,39 66476708.05 1590573.21 2.39
23 Капітальний ремонт інших об`єктів 119 611,9 3 963,8 3,31 119611878.82 3963784.06 3.31
24 Реконструкція житлового фонду (приміщень) 100,0 0,0 0,00 100000 0 0
25 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 49 037,6 3 274,7 6,68 49037587.67 3274687.43 6.68
26 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 246 302,9 36 312,7 14,74 246302907.1 36312663.29 14.74
27 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 6 812,8 332,0 4,87 6812773 332000 4.87
28 Капітальні трансферти населенню 607,5 0,0 0,00 607500 0 0
29 Надання інших внутрішніх кредитів 80,4 80,4 100,00 80400 80400 100
30 Повернення інших внутрішніх кредитів -80,4 -22,7 28,23 -80400 -22700 28.23
31 Нерозподілені видатки 0,0 0,0 0,00 0 0 0
Всього 774 466,1 87 158,3 11,25
 Завантажити в Excel