Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Заплановано на рік

1 326,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 326,0 0,0 0,00 1326000.00 0.00 0
Всього 1 326,0 0,0 0,00