Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Заплановано на рік

7 884,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

1 037,9 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Оплата послуг (крім комунальних) 6 236,8 786,8 12,62 6236825.00 786841.00 12.62
2 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 622,2 243,0 14,98 1622220.00 243024.02 14.98
3 Інші поточні видатки 25,0 8,0 32,00 24950.00 8045.34 32
Всього 7 884,0 1 037,9 13,16