Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

Заплановано на рік

40 000,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

40 000,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 40 000,0 40 000,0 100,00 40000000.00 40000000.00 100
Всього 40 000,0 40 000,0 100,00