Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Заплановано на рік

34 738,5 тис. грн.

Виконано за I квартал

6 747,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 26 255,9 4 905,2 18,68 26255890.00 4905196.27 18.68
2 Нарахування на оплату праці 5 776,3 1 089,9 18,87 5776296.00 1089906.66 18.87
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 513,2 211,4 41,19 513241.00 211395.41 41.19
4 Оплата послуг (крім комунальних) 627,8 54,4 8,67 627844.00 54356.60 8.67
5 Видатки на відрядження 55,3 11,8 21,34 55310.00 11783.38 21.34
6 Оплата теплопостачання 1 117,3 375,2 33,58 1117269.00 375180.68 33.58
7 Оплата водопостачання та водовідведення 29,7 4,2 14,14 29709.00 4204.02 14.14
8 Оплата електроенергії 350,7 93,0 26,52 350687.00 93048.23 26.52
9 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 12,3 2,2 17,89 12282.00 2200.00 17.89
Всього 34 738,5 6 747,3 19,42